DVD Video Friends 10 Seasons The Complete Series

[​IMG]
DVD Video Friends 10 Seasons The Complete Series
DVD Rip MKV + Subtitle English
Size: 20.00 GB
--------------​
Friends là series phim truyền hình hài thành công nhất, được đánh giá cao nhất trong làng truyền hình Mỹ. Khán giả chủ yếu của Friends ở độ tuổi 18-49. Friends cũng là bộ phim hài rất nổi tiếng ở Mỹ và được dùng trong hầu hết các trung tâm dạy tiếng anh ở nước Mỹ như là một công cụ trong việc nâng cao về việc luyện nghe, nói, phản xạ trong việc học Tiếng Anh dành cho sinh viên nước ngoài. Một điều quan trọng chính là bộ phim đã mang lại cho khán giả các nước khác một cái nhìn cực kì chính xác, chân thật về xã hội Mỹ, về phong cách sống, cách xử sự của người Mỹ, sẽ rất tốt cho các bạn có ý định đi du học ở Mỹ. Những người bạn (Friends) là một trong những hài kịch tình huống truyền hình của Mỹ nổi tiếng nhất và kéo dài lâu nhất trong những năm 1990. Bộ phim có bối cảnh xung quanh Greenwich Village thuộc Manhattan, New York. kể về cuộc sống của sáu người bạn khoảng 20 tuổi (trong những tập cuối 30) bao gồm ba nam và ba nữ sinh sống tại khu Greenwich Village của Thành phố New York. Phim được chiếu từ 1994 tới 2004, đạo diễn bởi David Crane và Marta Kauffman, sản xuất bởi Kevin S. Bright, Marta Kauffman và David Crane. Bộ phim đã được chiếu hơn 100 quốc gia và vẫn nhận được số lượng người coi đông đảo. Tập cuối của bộ phim ở Mỹ đạt số lượng lên đến 51.1 triệu người coi.
  • In Detail
    Friends - [1x01] - The One where Monica gets a Roommate.mkv 104 MB
Friends - [1x01] - The One where Monica gets a Roommate.srt 0 MB
Friends - [1x02] - The One with the Sonogram at the End.mkv 86 MB
Friends - [1x03] - The One with the Thumb.mkv 84 MB
Friends - [1x03] - The One with the Thumb.srt 0 MB
Friends - [1x04] - The One with George Stephanopoulos.mkv 89 MB
Friends - [1x04] - The One with George Stephanopoulos.srt 0 MB
Friends - [1x05] - The One with the East German Laundry Detergent.mkv 84 MB
Friends - [1x05] - The One with the East German Laundry Detergent.srt 0 MB
Friends - [1x06] - The One with the Butt.mkv 87 MB
Friends - [1x06] - The One with the Butt.srt 0 MB
Friends - [1x07] - The One with the Blackout.mkv 88 MB
Friends - [1x07] - The One with the Blackout.srt 0 MB
Friends - [1x08] - The One where Nana dies Twice.mkv 85 MB
Friends - [1x08] - The One where Nana dies Twice.srt 0 MB
Friends - [1x09] - The One where Underdog gets Away.mkv 83 MB
Friends - [1x09] - The One where Underdog gets Away.srt 0 MB
Friends - [1x10] - The One with the Monkey.mkv 88 MB
Friends - [1x10] - The One with the Monkey.srt 0 MB
Friends - [1x11] - The One with Mrs. Bing.mkv 85 MB
Friends - [1x11] - The One with Mrs. Bing.srt 0 MB
Friends - [1x12] - The One with the Dozen Lasagnas.mkv 84 MB
Friends - [1x12] - The One with the Dozen Lasagnas.srt 0 MB
Friends - [1x13] - The One with the Boobies.mkv 84 MB
Friends - [1x13] - The One with the Boobies.srt 0 MB
Friends - [1x14] - The One with the Candy Hearts.mkv 87 MB
Friends - [1x14] - The One with the Candy Hearts.srt 0 MB
Friends - [1x15] - The One with the Stoned Guy.mkv 85 MB
Friends - [1x15] - The One with the Stoned Guy.srt 0 MB
Friends - [1x16 - 1x17] - The One with Two Parts.mkv 169 MB
Friends - [1x16 - 1x17] - The One with Two Parts.srt 0 MB
Friends - [1x18] - The One with all the Poker.mkv 88 MB
Friends - [1x18] - The One with all the Poker.srt 0 MB
Friends - [1x19] - The One where the Monkey gets Away.mkv 82 MB
Friends - [1x19] - The One where the Monkey gets Away.srt 0 MB
Friends - [1x20] - The One with the Evil Orthodontist.mkv 82 MB
Friends - [1x20] - The One with the Evil Orthodontist.srt 0 MB
Friends - [1x21] - The One with the Fake Monica.mkv 85 MB
Friends - [1x21] - The One with the Fake Monica.srt 0 MB
Friends - [1x22] - The One with the Ick Factor.mkv 84 MB
Friends - [1x22] - The One with the Ick Factor.srt 0 MB
Friends - [1x23] - The One with the Birth.mkv 82 MB
Friends - [1x23] - The One with the Birth.srt 0 MB
Friends - [1x24] - The One where Rachel finds Out.mkv 91 MB
Friends - [1x24] - The One where Rachel finds Out.srt 0 MB

Friends - [10x01] - The One After Joey and Rachel Kiss.mkv 105 MB
Friends - [10x01] - The One After Joey and Rachel Kiss.srt 0 MB
Friends - [10x02] - The One Where Ross Is Fine.mkv 92 MB
Friends - [10x02] - The One Where Ross Is Fine.srt 0 MB
Friends - [10x03] - The One with Ross's Tan.mkv 90 MB
Friends - [10x03] - The One with Ross's Tan.srt 0 MB
Friends - [10x04] - The One with the Cake.mkv 83 MB
Friends - [10x04] - The One with the Cake.srt 0 MB
Friends - [10x05] - The One Where Rachel's Sister Babysits.mkv 100 MB
Friends - [10x05] - The One Where Rachel's Sister Babysits.srt 0 MB
Friends - [10x06] - The One with Ross' Grant.mkv 96 MB
Friends - [10x06] - The One with Ross' Grant.srt 0 MB
Friends - [10x07] - The One with the Home Study.mkv 87 MB
Friends - [10x07] - The One with the Home Study.srt 0 MB
Friends - [10x08] - The One with the Late Thanksgiving.mkv 82 MB
Friends - [10x08] - The One with the Late Thanksgiving.srt 0 MB
Friends - [10x09] - The One with the Birth Mother.mkv 91 MB
Friends - [10x09] - The One with the Birth Mother.srt 0 MB
Friends - [10x10] - The One Where Chandler Gets Caught.mkv 82 MB
Friends - [10x10] - The One Where Chandler Gets Caught.srt 0 MB
Friends - [10x11] - The One Where the Stripper Cries.mkv 107 MB
Friends - [10x11] - The One Where the Stripper Cries.srt 0 MB
Friends - [10x12] - The One with Phoebe's Wedding.mkv 113 MB
Friends - [10x12] - The One with Phoebe's Wedding.srt 0 MB
Friends - [10x13] - The One Where Joey Speaks French.mkv 88 MB
Friends - [10x13] - The One Where Joey Speaks French.srt 0 MB
Friends - [10x14] - The One with Princess Consuela.mkv 85 MB
Friends - [10x14] - The One with Princess Consuela.srt 0 MB
Friends - [10x15] - The One Where Estelle Dies.mkv 84 MB
Friends - [10x15] - The One Where Estelle Dies.srt 0 MB
Friends - [10x16] - The One with Rachel's Going Away Party.mkv 84 MB
Friends - [10x16] - The One with Rachel's Going Away Party.srt 0 MB
Friends - [10x17-18] - The Last One.mkv 176 MB
Friends - [10x17-18] - The Last One.srt 0 MB

Friends - [2x01] - The One with Ross's New Girlfriend.mkv 85 MB
Friends - [2x01] - The One with Ross's New Girlfriend.srt 0 MB
Friends - [2x02] - The One with the Breast Milk.mkv 79 MB
Friends - [2x02] - The One with the Breast Milk.srt 0 MB
Friends - [2x03] - The One Where Heckles Dies.mkv 83 MB
Friends - [2x03] - The One Where Heckles Dies.srt 0 MB
Friends - [2x04] - The One with Phoebe's Husband.mkv 81 MB
Friends - [2x04] - The One with Phoebe's Husband.srt 0 MB
Friends - [2x05] - The One with Five Steaks and an Eggplant.mkv 81 MB
Friends - [2x05] - The One with Five Steaks and an Eggplant.srt 0 MB
Friends - [2x06] - The One with the Baby on the Bus.mkv 88 MB
Friends - [2x06] - The One with the Baby on the Bus.srt 0 MB
Friends - [2x07] - The One Where Ross Finds Out.mkv 88 MB
Friends - [2x07] - The One Where Ross Finds Out.srt 0 MB
Friends - [2x08] - The One with the List.mkv 82 MB
Friends - [2x08] - The One with the List.srt 0 MB
Friends - [2x09] - The One with Phoebe's Dad.mkv 80 MB
Friends - [2x09] - The One with Phoebe's Dad.srt 0 MB
Friends - [2x10] - The One with Russ.mkv 85 MB
Friends - [2x10] - The One with Russ.srt 0 MB
Friends - [2x11] - The One with the Lesbian Wedding.mkv 86 MB
Friends - [2x11] - The One with the Lesbian Wedding.srt 0 MB
Friends - [2x12 - x13] - The One After the Superbowl.mkv 171 MB
Friends - [2x12 - x13] - The One After the Superbowl.srt 0 MB
Friends - [2x14] - The One with the Prom Video.mkv 84 MB
Friends - [2x14] - The One with the Prom Video.srt 0 MB
Friends - [2x15] - The One Where Ross and Rachel... You Know.mkv 83 MB
Friends - [2x15] - The One Where Ross and Rachel... You Know.srt 0 MB
Friends - [2x16] - The One Where Joey Moves Out.mkv 85 MB
Friends - [2x16] - The One Where Joey Moves Out.srt 0 MB
Friends - [2x17] - The One Where Eddie Moves In.mkv 87 MB
Friends - [2x17] - The One Where Eddie Moves In.srt 0 MB
Friends - [2x18] - The One Where Dr. Ramoray Dies.mkv 82 MB
Friends - [2x18] - The One Where Dr. Ramoray Dies.srt 0 MB
Friends - [2x19] - The One Where Eddie Won't Go.mkv 85 MB
Friends - [2x19] - The One Where Eddie Won't Go.srt 0 MB
Friends - [2x20] - The One Where Old Yeller Dies.mkv 79 MB
Friends - [2x20] - The One Where Old Yeller Dies.srt 0 MB
Friends - [2x21] - The One with the Bullies.mkv 84 MB
Friends - [2x21] - The One with the Bullies.srt 0 MB
Friends - [2x22] - The One with the Two Parties.mkv 81 MB
Friends - [2x22] - The One with the Two Parties.srt 0 MB
Friends - [2x23] - The One with the Chicken Pox.mkv 80 MB
Friends - [2x23] - The One with the Chicken Pox.srt 0 MB
Friends - [2x24] - The One with Barry and Mindy's Wedding.mkv 83 MB
Friends - [2x24] - The One with Barry and Mindy's Wedding.srt 0 MB

Friends - [3x01] - The One with the Princess Leia Fantasy.mkv 87 MB
Friends - [3x01] - The One with the Princess Leia Fantasy.srt 0 MB
Friends - [3x02] - The One Where No One's Ready + Audio Commentary.mkv 91 MB
Friends - [3x02] - The One Where No One's Ready + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [3x03] - The One with the Jam.mkv 80 MB
Friends - [3x03] - The One with the Jam.srt 0 MB
Friends - [3x04] - The One with the Metaphorical Tunnel.mkv 84 MB
Friends - [3x04] - The One with the Metaphorical Tunnel.srt 0 MB
Friends - [3x05] - The One with Frank Jr.mkv 86 MB
Friends - [3x05] - The One with Frank Jr.srt 0 MB
Friends - [3x06] - The One with the Flashback.mkv 83 MB
Friends - [3x06] - The One with the Flashback.srt 0 MB
Friends - [3x07] - The One with the Race Car Bed.mkv 83 MB
Friends - [3x07] - The One with the Race Car Bed.srt 0 MB
Friends - [3x08] - The One with the Giant Poking Device.mkv 82 MB
Friends - [3x08] - The One with the Giant Poking Device.srt 0 MB
Friends - [3x09] - The One with the Football + Audio Commentary.mkv 94 MB
Friends - [3x09] - The One with the Football + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [3x10] - The One Where Rachel Quits.mkv 80 MB
Friends - [3x10] - The One Where Rachel Quits.srt 0 MB
Friends - [3x11] - The One Where Chandler Can't Remember Which Sister.mkv 80 MB
Friends - [3x11] - The One Where Chandler Can't Remember Which Sister.srt 0 MB
Friends - [3x12] - The One With All The Jealousy.mkv 83 MB
Friends - [3x12] - The One With All The Jealousy.srt 0 MB
Friends - [3x13] - The One Where Monica and Richard Are Just Friends.mkv 84 MB
Friends - [3x13] - The One Where Monica and Richard Are Just Friends.srt 0 MB
Friends - [3x14] - The One with Phoebe's Ex-Partner.mkv 82 MB
Friends - [3x14] - The One with Phoebe's Ex-Partner.srt 0 MB
Friends - [3x15] - The One Where Ross and Rachel Take a Break.mkv 81 MB
Friends - [3x15] - The One Where Ross and Rachel Take a Break.srt 0 MB
Friends - [3x16] - The One the Morning After+ Audio Commentary.mkv 89 MB
Friends - [3x16] - The One the Morning After+ Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [3x17] - The One Without the Ski Trip.mkv 81 MB
Friends - [3x17] - The One Without the Ski Trip.srt 0 MB
Friends - [3x18] - The One with the Hypnosis Tape.mkv 83 MB
Friends - [3x18] - The One with the Hypnosis Tape.srt 0 MB
Friends - [3x19] - The One with the Tiny T-Shirt.mkv 83 MB
Friends - [3x19] - The One with the Tiny T-Shirt.srt 0 MB
Friends - [3x20] - The One with the Dollhouse.mkv 83 MB
Friends - [3x20] - The One with the Dollhouse.srt 0 MB
Friends - [3x21] - The One with the Chick and the Duck.mkv 82 MB
Friends - [3x21] - The One with the Chick and the Duck.srt 0 MB
Friends - [3x22] - The One with the Screamer.mkv 82 MB
Friends - [3x22] - The One with the Screamer.srt 0 MB
Friends - [3x23] - The One with Ross's Thing.mkv 84 MB
Friends - [3x23] - The One with Ross's Thing.srt 0 MB
Friends - [3x24] - The One with the Ultimate Fighting Champion.mkv 81 MB
Friends - [3x24] - The One with the Ultimate Fighting Champion.srt 0 MB
Friends - [3x25] - The One at the Beach.mkv 85 MB
Friends - [3x25] - The One at the Beach.srt 0 MB

Friends - [4x01] - The One with the Jellyfish.mkv 83 MB
Friends - [4x01] - The One with the Jellyfish.srt 0 MB
Friends - [4x02] - The One with the Cat.mkv 85 MB
Friends - [4x02] - The One with the Cat.srt 0 MB
Friends - [4x03] - The One with the Cuffs.mkv 79 MB
Friends - [4x03] - The One with the Cuffs.srt 0 MB
Friends - [4x04] - The One with the Ballroom Dancing.mkv 80 MB
Friends - [4x04] - The One with the Ballroom Dancing.srt 0 MB
Friends - [4x05] - The One with Joey's New Girlfriend.mkv 84 MB
Friends - [4x05] - The One with Joey's New Girlfriend.srt 0 MB
Friends - [4x06] - The One with the Dirty Girl.mkv 83 MB
Friends - [4x06] - The One with the Dirty Girl.srt 0 MB
Friends - [4x07] - The One Where Chandler Crosses the Line.mkv 88 MB
Friends - [4x07] - The One Where Chandler Crosses the Line.srt 0 MB
Friends - [4x08] - The One with Chandler in a Box + Audio Commentary.mkv 96 MB
Friends - [4x08] - The One with Chandler in a Box + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [4x09] - The One Where They're Going to Party!.mkv 78 MB
Friends - [4x09] - The One Where They're Going to Party!.srt 0 MB
Friends - [4x10] - The One with the Girl from Poughkeepsie.mkv 79 MB
Friends - [4x10] - The One with the Girl from Poughkeepsie.srt 0 MB
Friends - [4x11] - The One with Phoebe's Uterus.mkv 86 MB
Friends - [4x11] - The One with Phoebe's Uterus.srt 0 MB
Friends - [4x12] - The One with the Embryos + Audio Commentary.mkv 89 MB
Friends - [4x12] - The One with the Embryos + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [4x13] - The One with Rachel's Crush.mkv 79 MB
Friends - [4x13] - The One with Rachel's Crush.srt 0 MB
Friends - [4x14] - The One with Joey's Dirty Day.mkv 79 MB
Friends - [4x14] - The One with Joey's Dirty Day.srt 0 MB
Friends - [4x15] - The One with All the Rugby.mkv 78 MB
Friends - [4x15] - The One with All the Rugby.srt 0 MB
Friends - [4x16] - The One with the Fake Party.mkv 86 MB
Friends - [4x16] - The One with the Fake Party.srt 0 MB
Friends - [4x17] - The One with the Free Porn.mkv 85 MB
Friends - [4x17] - The One with the Free Porn.srt 0 MB
Friends - [4x18] - The One with Rachel's New Dress.mkv 79 MB
Friends - [4x18] - The One with Rachel's New Dress.srt 0 MB
Friends - [4x19] - The One with All the Haste.mkv 77 MB
Friends - [4x19] - The One with All the Haste.srt 0 MB
Friends - [4x20] - The One with All the Wedding Dresses.mkv 79 MB
Friends - [4x20] - The One with All the Wedding Dresses.srt 0 MB
Friends - [4x21] - The One with the Invitation.mkv 79 MB
Friends - [4x21] - The One with the Invitation.srt 0 MB
Friends - [4x22] - The One with the Worst Best Man Ever.mkv 82 MB
Friends - [4x22] - The One with the Worst Best Man Ever.srt 0 MB
Friends - [4x23-24] - The One with Ross's Wedding + Audio Commentary.mkv 191 MB
Friends - [4x23-24] - The One with Ross's Wedding + Audio Commentary.srt 0 MB

Friends - [5x01] - The One After Ross Says Rachel.mkv 78 MB
Friends - [5x01] - The One After Ross Says Rachel.srt 0 MB
Friends - [5x02] - The One with All the Kissing.mkv 88 MB
Friends - [5x02] - The One with All the Kissing.srt 0 MB
Friends - [5x03] - The One Hundredth + Audio Commentary.mkv 85 MB
Friends - [5x03] - The One Hundredth + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [5x04] - The One Where Phoebe Hates PBS.mkv 87 MB
Friends - [5x04] - The One Where Phoebe Hates PBS.srt 0 MB
Friends - [5x05] - The One with the Kips.mkv 87 MB
Friends - [5x05] - The One with the Kips.sub 0 MB
Friends - [5x06] - The One with the Yeti.mkv 82 MB
Friends - [5x06] - The One with the Yeti.srt 0 MB
Friends - [5x07] - The One Where Ross Moves In.mkv 83 MB
Friends - [5x07] - The One Where Ross Moves In.srt 0 MB
Friends - [5x08] - The One with the Thanksgiving Flashbacks + Audio Commentary.mkv 86 MB
Friends - [5x08] - The One with the Thanksgiving Flashbacks + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [5x09] - The One with Ross's Sandwich.mkv 82 MB
Friends - [5x09] - The One with Ross's Sandwich.srt 0 MB
Friends - [5x10] - The One with the Inappropriate Sister.mkv 81 MB
Friends - [5x10] - The One with the Inappropriate Sister.srt 0 MB
Friends - [5x11] - The One with All the Resolutions.mkv 85 MB
Friends - [5x11] - The One with All the Resolutions.srt 0 MB
Friends - [5x12] - The One with Chandler's Work Laugh.mkv 79 MB
Friends - [5x12] - The One with Chandler's Work Laugh.srt 0 MB
Friends - [5x13] - The One with Joey's Bag.mkv 83 MB
Friends - [5x13] - The One with Joey's Bag.srt 0 MB
Friends - [5x14] - The One Where Everybody Finds Out + Audio Commentary.mkv 94 MB
Friends - [5x14] - The One Where Everybody Finds Out + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [5x15] - The One with the Girl who hits Joey.mkv 79 MB
Friends - [5x15] - The One with the Girl who hits Joey.srt 0 MB
Friends - [5x16] - The One with the Cop.mkv 87 MB
Friends - [5x16] - The One with the Cop.srt 0 MB
Friends - [5x17] - The One with Rachel's Inadvertent Kiss.mkv 80 MB
Friends - [5x17] - The One with Rachel's Inadvertent Kiss.srt 0 MB
Friends - [5x18] - The One Where Rachel Smokes.mkv 89 MB
Friends - [5x18] - The One Where Rachel Smokes.srt 0 MB
Friends - [5x19] - The One Where Ross Can't Flirt.mkv 79 MB
Friends - [5x19] - The One Where Ross Can't Flirt.srt 0 MB
Friends - [5x20] - The One with the Ride Along.mkv 82 MB
Friends - [5x20] - The One with the Ride Along.srt 0 MB
Friends - [5x21] - The One with the Ball.mkv 79 MB
Friends - [5x21] - The One with the Ball.srt 0 MB
Friends - [5x22] - The One with Joey's Big Break.mkv 81 MB
Friends - [5x22] - The One with Joey's Big Break.srt 0 MB
Friends - [5x23-24] - The One in Vegas.mkv 161 MB
Friends - [5x23-24] - The One in Vegas.srt 0 MB

Friends - [6x01] - The One After Vegas.mkv 83 MB
Friends - [6x01] - The One After Vegas.srt 0 MB
Friends - [6x02] - The One Where Ross Hugs Rachel.mkv 81 MB
Friends - [6x02] - The One Where Ross Hugs Rachel.srt 0 MB
Friends - [6x03] - The One With Ross's Denial.mkv 78 MB
Friends - [6x03] - The One With Ross's Denial.srt 0 MB
Friends - [6x04] - The One Where Joey Loses His Insurance.mkv 78 MB
Friends - [6x04] - The One Where Joey Loses His Insurance.srt 0 MB
Friends - [6x05] - The One With Joey's Porsche.mkv 80 MB
Friends - [6x05] - The One With Joey's Porsche.srt 0 MB
Friends - [6x06] - The One On The Last Night.mkv 80 MB
Friends - [6x06] - The One On The Last Night.srt 0 MB
Friends - [6x07] - The One Where Phoebe Runs.mkv 79 MB
Friends - [6x07] - The One Where Phoebe Runs.srt 0 MB
Friends - [6x08] - The One With Ross's Teeth.mkv 78 MB
Friends - [6x08] - The One With Ross's Teeth.srt 0 MB
Friends - [6x09] - The One Where Ross Got High + Audio Commentary.mkv 98 MB
Friends - [6x09] - The One Where Ross Got High + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [6x10] - The One With The Routine.mkv 84 MB
Friends - [6x10] - The One With The Routine.srt 0 MB
Friends - [6x11] - The One With The Apothecary Table.mkv 80 MB
Friends - [6x11] - The One With The Apothecary Table.srt 0 MB
Friends - [6x12] - The One With The Joke.mkv 78 MB
Friends - [6x12] - The One With The Joke.srt 0 MB
Friends - [6x13] - The One With Rachel's Sister.mkv 84 MB
Friends - [6x13] - The One With Rachel's Sister.srt 0 MB
Friends - [6x14] - The One Where Chandler Can't Cry.mkv 83 MB
Friends - [6x14] - The One Where Chandler Can't Cry.srt 0 MB
Friends - [6x15-16] - The One That Could Have Been + Audio Commentary.mkv 174 MB
Friends - [6x15-16] - The One That Could Have Been + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [6x17] - The One With Unagi.mkv 77 MB
Friends - [6x17] - The One With Unagi.srt 0 MB
Friends - [6x18] - The One Where Ross Dates A Student.mkv 78 MB
Friends - [6x18] - The One Where Ross Dates A Student.srt 0 MB
Friends - [6x19] - The One With Joey's Fridge.mkv 78 MB
Friends - [6x19] - The One With Joey's Fridge.srt 0 MB
Friends - [6x20] - The One With Mac And C.H.E.E.S.E..mkv 77 MB
Friends - [6x20] - The One With Mac And C.H.E.E.S.E..srt 0 MB
Friends - [6x21] - The One Where Ross Meets Elizabeth's Dad.mkv 83 MB
Friends - [6x21] - The One Where Ross Meets Elizabeth's Dad.srt 0 MB
Friends - [6x22] - The One Where Paul's The Man.mkv 80 MB
Friends - [6x22] - The One Where Paul's The Man.srt 0 MB
Friends - [6x23] - The One With The Ring.mkv 87 MB
Friends - [6x23] - The One With The Ring.srt 0 MB
Friends - [6x24-25] - The One With The Proposal + Audio Commentary.mkv 174 MB
Friends - [6x24-25] - The One With The Proposal + Audio Commentary.srt 0 MB

Friends - [7x01] - The One with Monica's Thunder.mkv 83 MB
Friends - [7x01] - The One with Monica's Thunder.srt 0 MB
Friends - [7x02] - The One with Rachel's Book.mkv 88 MB
Friends - [7x02] - The One with Rachel's Book.srt 0 MB
Friends - [7x03] - The One with Phoebe's Cookies.mkv 79 MB
Friends - [7x03] - The One with Phoebe's Cookies.srt 0 MB
Friends - [7x04] - The One with Rachel's Assistant.mkv 80 MB
Friends - [7x04] - The One with Rachel's Assistant.srt 0 MB
Friends - [7x05] - The One with the Engagement Picture.mkv 81 MB
Friends - [7x05] - The One with the Engagement Picture.srt 0 MB
Friends - [7x06] - The One with the Nap Partners.mkv 86 MB
Friends - [7x06] - The One with the Nap Partners.srt 0 MB
Friends - [7x07] - The One with Ross' Library Book.mkv 85 MB
Friends - [7x07] - The One with Ross' Library Book.srt 0 MB
Friends - [7x08] - The One Where Chandler Doesn't Like Dogs.mkv 85 MB
Friends - [7x08] - The One Where Chandler Doesn't Like Dogs.srt 0 MB
Friends - [7x09] - The One with All the Candy.mkv 80 MB
Friends - [7x09] - The One with All the Candy.srt 0 MB
Friends - [7x10] - The One with the Holiday Armadillo + Audio Commentary.mkv 89 MB
Friends - [7x10] - The One with the Holiday Armadillo + Audio Commentary.srt 0 MB
Friends - [7x11] - The One with All the Cheesecakes.mkv 83 MB
Friends - [7x11] - The One with All the Cheesecakes.srt 0 MB
Friends - [7x12] - The One Where They're Up All Night.mkv 81 MB
Friends - [7x12] - The One Where They're Up All Night.srt 0 MB
Friends - [7x13] - The One Where Rosita Dies.mkv 102 MB
Friends - [7x13] - The One Where Rosita Dies.srt 0 MB
Friends - [7x14] - The One Where They All Turn Thirty.mkv 84 MB
Friends - [7x14] - The One Where They All Turn Thirty.srt 0 MB
Friends - [7x15] - The One with Joey's New Brain.mkv 102 MB
Friends - [7x15] - The One with Joey's New Brain.srt 0 MB
Friends - [7x16] - The One with the Truth About London.mkv 106 MB
Friends - [7x16] - The One with the Truth About London.srt 0 MB
Friends - [7x17] - The One with the Cheap Wedding Dress.mkv 77 MB
Friends - [7x17] - The One with the Cheap Wedding Dress.srt 0 MB
Friends - [7x18] - The One with Joey's Award.mkv 85 MB
Friends - [7x18] - The One with Joey's Award.srt 0 MB
Friends - [7x19] - The One with Ross and Monica's Cousin.mkv 78 MB
Friends - [7x19] - The One with Ross and Monica's Cousin.srt 0 MB
Friends - [7x20] - The One with Rachel's Big Kiss.mkv 82 MB
Friends - [7x20] - The One with Rachel's Big Kiss.srt 0 MB
Friends - [7x21] - The One with the Vows.mkv 77 MB
Friends - [7x21] - The One with the Vows.srt 0 MB
Friends - [7x22] - The One with Chandler's Dad.mkv 84 MB
Friends - [7x22] - The One with Chandler's Dad.srt 0 MB
Friends - [7x23-24] - The One with Monica and Chandler's Wedding + Audio Commentary.mkv 183 MB
Friends - [7x23-24] - The One with Monica and Chandler's Wedding + Audio Commentary.srt 0 MB

Friends - [8x01] - The One After I Do.mkv 95 MB
Friends - [8x01] - The One After I Do.srt 0 MB
Friends - [8x02] - The One With The Red Sweater.mkv 79 MB
Friends - [8x02] - The One With The Red Sweater.srt 0 MB
Friends - [8x03] - The One Where Rachel Tells.mkv 78 MB
Friends - [8x03] - The One Where Rachel Tells.srt 0 MB
Friends - [8x04] - The One With The Videotape.mkv 85 MB
Friends - [8x04] - The One With The Videotape.srt 0 MB
Friends - [8x05] - The One With Rachel's Date.mkv 78 MB
Friends - [8x05] - The One With Rachel's Date.srt 0 MB
Friends - [8x06] - The One With The Halloween Party.mkv 78 MB
Friends - [8x06] - The One With The Halloween Party.srt 0 MB
Friends - [8x07] - The One With The Stain.mkv 80 MB
Friends - [8x07] - The One With The Stain.srt 0 MB
Friends - [8x08] - The One With The Stripper.mkv 78 MB
Friends - [8x08] - The One With The Stripper.srt 0 MB
Friends - [8x09] - The One With The Rumor.mkv 82 MB
Friends - [8x09] - The One With The Rumor.srt 0 MB
Friends - [8x10] - The One With Monica's Boots.mkv 83 MB
Friends - [8x10] - The One With Monica's Boots.srt 0 MB
Friends - [8x11] - The One With The Creepy Holiday Card.mkv 88 MB
Friends - [8x11] - The One With The Creepy Holiday Card.srt 0 MB
Friends - [8x12] - The One Where Joey Dates Rachel.mkv 85 MB
Friends - [8x12] - The One Where Joey Dates Rachel.srt 0 MB
Friends - [8x13] - The One Where Chandler Takes A Bath.mkv 77 MB
Friends - [8x13] - The One Where Chandler Takes A Bath.srt 0 MB
Friends - [8x14] - The One With The Secret Closet.mkv 83 MB
Friends - [8x14] - The One With The Secret Closet.srt 0 MB
Friends - [8x15] - The One With The Birthing Video.mkv 87 MB
Friends - [8x15] - The One With The Birthing Video.srt 0 MB
Friends - [8x16] - The One Where Joey Tells Rachel.mkv 79 MB
Friends - [8x16] - The One Where Joey Tells Rachel.srt 0 MB
Friends - [8x17] - The One With The Tea Leaves.mkv 80 MB
Friends - [8x17] - The One With The Tea Leaves.srt 0 MB
Friends - [8x18] - The One In Massapequa.mkv 81 MB
Friends - [8x18] - The One In Massapequa.srt 0 MB
Friends - [8x19] - The One With Joey's Interview.mkv 76 MB
Friends - [8x19] - The One With Joey's Interview.srt 0 MB
Friends - [8x20] - The One With The Baby Shower.mkv 87 MB
Friends - [8x20] - The One With The Baby Shower.srt 0 MB
Friends - [8x21] - The One With The Cooking Class.mkv 82 MB
Friends - [8x21] - The One With The Cooking Class.srt 0 MB
Friends - [8x22] - The One Where Rachel Is Late.mkv 82 MB
Friends - [8x22] - The One Where Rachel Is Late.srt 0 MB
Friends - [8x23-24] - The One Where Rachel Has A Baby.mkv 179 MB
Friends - [8x23-24] - The One Where Rachel Has A Baby.srt 0 MB

Friends - [9x01] - The One Where No One Proposes.mkv 88 MB
Friends - [9x01] - The One Where No One Proposes.srt 0 MB
Friends - [9x02] - The One Where Emma Cries.mkv 85 MB
Friends - [9x02] - The One Where Emma Cries.srt 0 MB
Friends - [9x03] - The One with the Pediatrician.mkv 91 MB
Friends - [9x03] - The One with the Pediatrician.srt 0 MB
Friends - [9x04] - The One with the Sharks.mkv 92 MB
Friends - [9x04] - The One with the Sharks.srt 0 MB
Friends - [9x05] - The One with Phoebe's Birthday Dinner.mkv 89 MB
Friends - [9x05] - The One with Phoebe's Birthday Dinner.srt 0 MB
Friends - [9x06] - The One with the Male Nanny.mkv 121 MB
Friends - [9x06] - The One with the Male Nanny.srt 0 MB
Friends - [9x07] - The One with Ross's Inappropriate Song.mkv 84 MB
Friends - [9x07] - The One with Ross's Inappropriate Song.srt 0 MB
Friends - [9x08] - The One with Rachel's Other Sister.mkv 92 MB
Friends - [9x08] - The One with Rachel's Other Sister.srt 0 MB
Friends - [9x09] - The One with Rachel's Phone Number.mkv 91 MB
Friends - [9x09] - The One with Rachel's Phone Number.srt 0 MB
Friends - [9x10] - The One with Christmas in Tulsa.mkv 82 MB
Friends - [9x10] - The One with Christmas in Tulsa.srt 0 MB
Friends - [9x11] - The One Where Rachel Goes Back to Work.mkv 86 MB
Friends - [9x11] - The One Where Rachel Goes Back to Work.srt 0 MB
Friends - [9x12] - The One with Phoebe's Rats.mkv 86 MB
Friends - [9x12] - The One with Phoebe's Rats.srt 0 MB
Friends - [9x13] - The One Where Monica Sings.mkv 109 MB
Friends - [9x13] - The One Where Monica Sings.srt 0 MB
Friends - [9x14] - The One with the Blind Dates.mkv 86 MB
Friends - [9x14] - The One with the Blind Dates.srt 0 MB
Friends - [9x15] - The One with the Mugging.mkv 83 MB
Friends - [9x15] - The One with the Mugging.srt 0 MB
Friends - [9x16] - The One with the Boob Job.mkv 95 MB
Friends - [9x16] - The One with the Boob Job.srt 0 MB
Friends - [9x17] - The One with the Memorial Service.mkv 90 MB
Friends - [9x17] - The One with the Memorial Service.srt 0 MB
Friends - [9x18] - The One with the Lottery.mkv 79 MB
Friends - [9x18] - The One with the Lottery.srt 0 MB
Friends - [9x19] - The One with Rachel's Dream.mkv 89 MB
Friends - [9x19] - The One with Rachel's Dream.srt 0 MB
Friends - [9x20] - The One with the Soap Opera Party.mkv 86 MB
Friends - [9x20] - The One with the Soap Opera Party.srt 0 MB
Friends - [9x21] - The One with the Fertility Test.mkv 96 MB
Friends - [9x21] - The One with the Fertility Test.srt 0 MB
Friends - [9x22] - The One With The Donor.mkv 89 MB
Friends - [9x22] - The One With The Donor.srt 0 MB
Friends - [9x23-24] - The One in Barbados.mkv 193 MB
Friends - [9x23-24] - The One in Barbados.srt 0 MB
Mới hơn Cũ hơn