Oxford American Family and Friends Special Edition 5 Levels

[​IMG]
DVD eBook American Family and Friends Special Edition 5 Levels
Student's Book + Workbook + Teacher's Notes + Audio CDs + iTools DVD
61 Files | 7,5 GB | Year 2015
----------------​
Family and friend phiên bản anh mỹ grade từ lớp 1 đến lớp 5 (phiên bản đặc biệt 5 level) dành cho học sinh tiểu học. Bộ itool sách điện tử sách học (student book) được tích hợp sẵn âm thanh,flashcard, story video( video câu chuyện hoạt hình của mỗi unit), speaking skill video (video về kĩ năng giao tiếp thực hành theo mẫu câu của mỗi bài), file đáp án của sách student book. Trọn bộ itool tặng kèm :file sách PDF, file CD (xài itool thì cái này không cần thiết nữa), file tranh flashcard (in thêm để dạy), file tập viết từ và mẫu câu , file itool đính kèm âm thanh của workbook(sách bài tập) ,file key workbook. 
  • Link Download
American Family and Friends Grade 1 Expansion Portfolio Audio CD.rar [4.92 MB]
American Family and Friends Grade 1 Flashcards.pdf [15.9 MB]
American Family and Friends Grade 1 Phonics Cards.pdf [2.89 MB]
American Family and Friends Grade 1 Special Edition iTools DVD-ROM.rar [658.66 MB]
American Family and Friends Grade 1 Story Posters.pdf [4.54 MB]
American Family and Friends Grade 1 Student's Book CD.rar [103.52 MB]
American Family and Friends Grade 1 Teacher's Notes.rar [6.82 MB]
American Family and Friends Grade 1 Workbook CD.rar [6.74 MB]
American Family and Friends Grade 2 Expansion Portfolio Audio CD.rar [98.83 MB]
American Family and Friends Grade 2 Flashcards.pdf [15.9 MB]
American Family and Friends Grade 2 Phonics Cards.pdf [6.96 MB]
American Family and Friends Grade 2 Professional Development.pdf [6.42 MB]
American Family and Friends Grade 2 Story Posters.pdf [71.31 MB]
American Family and Friends Grade 2 Student's Book CD.rar [107.04 MB]
American Family and Friends Grade 2 Teacher's Notes.rar [11.76 MB]
American Family and Friends Grade 2 Workbook CD.rar [16.42 MB]
American Family and Friends Grade 3 Expansion Portfolio Audio CD.rar [105.64 MB]
American Family and Friends Grade 3 Flashcards.pdf [45.14 MB]
American Family and Friends Grade 3 Phonics Cards.pdf [7.65 MB]
American Family and Friends Grade 3 Special Edition iTools DVD-ROM.zip [1.06 GB]
American Family and Friends Grade 3 Story Posters.pdf [80.22 MB]
American Family and Friends Grade 3 Student's Book CD.rar [134.57 MB]
American Family and Friends Grade 3 Teacher's Notes.rar [9.61 MB]
American Family and Friends Grade 3 Workbook CD.rar [13.98 MB]
American Family and Friends Grade 4 & 5 Activities.pdf [628.53 KB]
American Family and Friends Grade 4 Expansion Portfolio Audio CD.rar [192.56 MB]
American Family and Friends Grade 4 Flashcards.pdf [26.6 MB]
American Family and Friends Grade 4 Phonics Cards.pdf [5.16 MB]
American Family and Friends Grade 4 Professional Development.pdf [6.94 MB]
American Family and Friends Grade 4 Special Edition iTools DVD-ROM.zip [1.22 GB]
American Family and Friends Grade 4 Story Posters.pdf [8.5 MBAmerican Family and Friends Grade 4 Student's Book CD.rar [144.58 MB]
American Family and Friends Grade 4 Teacher's Notes.rar [15.86 MB]
American Family and Friends Grade 4 Word List.pdf [355.29 KB]
American Family and Friends Grade 4 Workbook CD.rar [50.5 MB]
American Family and Friends Grade 5 Expansion Portfolio Audio CD.rar [289.61 MB]
American Family and Friends Grade 5 Flashcards.pdf [17.07 MB]
American Family and Friends Grade 5 Phonics Cards.pdf [7.74 MB]
American Family and Friends Grade 5 Professional Development.pdf [6.11 MB]
American Family and Friends Grade 5 Special Edition iTools DVD-ROM.zip [1.17 GB]
American Family and Friends Grade 5 Story Posters.pdf [52.76 MB]
American Family and Friends Grade 5 Student's Book CD.rar [212.32 MB]
American Family and Friends Grade 5 Teacher's Notes.rar [16.53 MB]
American Family and Friends Grade 5 Word List.pdf [328.56 KB]
American Family and Friends Grade 5 Workbook CD.rar [32.6 MB]
Mới hơn Cũ hơn