Cambridge Objective CPE Book Collection

DVD eBook Cambridge Objective CPE Books
Student's Book + Teacher's Book + Workbook + Audio CDs
19 Files | 2,0 GB
----------​
'C2 Proficiency' là một trong số những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là bằng cấp cao nhất của chúng tôi - chứng nhận rằng bạn là một người nói tiếng Anh rất thành thạo. Chứng chỉ 'Cambridge English: Proficiency (CPE)' cho cả thế giới biết rằng bạn đã thành thạo tiếng Anh đến một mức độ đặc biệt. Nó chứng tỏ bạn có thể giao tiếp với sự trôi chảy và tinh tế của một người sử dụng tiếng Anh lão luyện. 
  • In Detail (Updating):
Cambridge - Objective Proficiency Answer Key.pdf [72.27 MB]
Cambridge - Objective Proficiency Student's Book CD2.rar [94.66 MB]
Cambridge - Objective Proficiency Student's Book CD3.rar [77.94 MB]
Cambridge - Objective Proficiency Student's Book.pdf [36.3 MB]
Cambridge - Objective Proficiency Teacher's Book.pdf [142.4 MB]
Cambridge - Objective Proficiency Workbook with Answers.pdf [114.47 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition CD-ROM.iso [139.92 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Interactive Activities CD.rar [26.32 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Practice Test CD.rar [29.62 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Practice Test.pdf [1.36 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Recording Scripts.pdf [159.34 KB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Student's Book CD1.rar [60.38 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Student's Book CD2.rar [47.31 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Student's Book.pdf [81.18 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Teacher's Book CD.rar [22.15 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Teacher's Book.pdf [2.51 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Workbook with Key CD.rar [51.43 MB]
Cambridge English Objective Proficiency 2nd Edition Workbook with Key.pdf [23.99 MB]
Mới hơn Cũ hơn