Cambridge English IELTS 15 Levels

[​IMG]
DVD eBook Cambridge IELTS 15 Levels
Student's Book + Audio CDs
55 Files | 1,5 GB
--------------​
Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (tiếng Anh: International English Language Testing System, viết tắt là IELTS) là một bài kiểm tra về sự thành thạo Anh ngữ. Nó được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục. IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung): - Loại hình học thuật dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học. - Loại hình đào tạo chung dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư. IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New Zealand và Nam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada. Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Trong năm 2007, đã có hơn một triệu thí sinh tham dự kì kiểm tra IELTS. Và IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới. 
  • Link download
Cambridge - IELTS 1 Student's Book CD1.rar [5.68 MB] 
Cambridge - IELTS 1 Student's Book CD2.rar
[6.11 MB]
Cambridge - IELTS 1 Student's Book.pdf
[2.81 MB]
Cambridge - IELTS 2 Student's Book CD1.rar
[13.52 MB]
Cambridge - IELTS 2 Student's Book CD2.rar
[13.51 MB]
Cambridge - IELTS 2 Student's Book.tif
[12.73 MB]
Cambridge - IELTS 3 with Answers CD1.rar
[19.26 MB]
Cambridge - IELTS 3 with Answers CD2.rar
[17.9 MB]
Cambridge - IELTS 4 with Answers.rar
[8.62 MB]
Cambridge - IELTS 5 with Answers CD1.zip
[5.38 MB]
Cambridge - IELTS 5 with Answers CD2.zip
[5.96 MB]
Cambridge - IELTS 5 with Answers CD3.zip
[6.21 MB]
Cambridge - IELTS 5 with Answers CD4.zip
[5.29 MB]
Cambridge - IELTS 5 with Answers.pdf
[13.16 MB]
Cambridge - IELTS 6 with Answers CD1.rar
[4.91 MB]
Cambridge - IELTS 6 with Answers CD2.rar
[5.27 MB]
Cambridge - IELTS 6 with Answers CD3.rar
[5.55 MB]
Cambridge - IELTS 6 with Answers CD4.rar
[5.1 MB]
Cambridge - IELTS 6 with Answers.rar
[34.31 MB]
Cambridge - IELTS 7 with Answers CD1.zip
[43.6 MB]
Cambridge - IELTS 7 with Answers CD2.zip
[39.4 MB]
Cambridge - IELTS 7 with Answers.pdf
[23.73 MB]
Cambridge - IELTS 8 with Answers CD2.rar
[45.04 MB]
Cambridge - IELTS 8 with Answers.pdf
[5.2 MB]
Cambridge - IELTS 9 with Answers CD1.rar
[28.91 MB]
Cambridge - IELTS 9 with Answers CD2.rar
[28.2 MB]
Cambridge - IELTS 9 with Answers CD3.rar
[30.55 MB]
Cambridge - IELTS 9 with Answers CD4.rar
[27.46 MB]
Cambridge - IELTS 9 with Answers.pdf
[23.94 MB]

Cambridge - IELTS 10 with Answers CD1.rar 20.66 MB
Cambridge - IELTS 10 with Answers CD2.rar 20.73 MB
Cambridge - IELTS 10 with Answers CD3.rar 23.37 MB
Cambridge - IELTS 10 with Answers CD4.rar 22.09 MB
Cambridge - IELTS 10 with Answers.pdf 50.08 MB
Cambridge - IELTS 11 with Answers CD1.rar 22.65 MB
Cambridge - IELTS 11 with Answers CD2.rar 20.59 MB
Cambridge - IELTS 11 with Answers CD3.rar 20.42 MB
Cambridge - IELTS 11 with Answers CD4.rar 19.83 MB
Cambridge - IELTS 11 with Answers.pdf 90.95 MB
Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD1.rar 32.82 MB
Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD2.rar 36.16 MB
Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD3.rar 36.51 MB
Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers CD4.rar 31.72 MB
Cambridge - IELTS 12 Academic with Answers.pdf 77.99 MB
Cambridge - IELTS 12 General Training with Answers.pdf 66.14 MB
Cambridge - IELTS 13 Academic with Answers CD.rar 87.29 MB
Cambridge - IELTS 13 Academic with Answers.pdf 23.46 MB
Cambridge - IELTS 14 Academic with Answers CD.zip 61.76 MB
Cambridge - IELTS 14 Academic with Answers.pdf 44.13 MB
Cambridge - IELTS 15 Academic with Answers CD.zip 67.51 MB
Cambridge - IELTS 15 Academic with Answers.pdf 27.81 MB
Mới hơn Cũ hơn