Tiếng Hàn Tổng Hợp (2) Sơ Cấp + (2) Trung Cấp + (2) Cao Cấp

 [​IMG]

Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt
Giáo Trình + Bài Tập + Audio CDs
18 Files | 990 MB
-------------
Trọn bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt được tài trợ toàn bộ từ Ngân hàng Kookmin KB. Bộ giáo trình được ngân hàng KB cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Hàn của Việt Nam và Hàn Quốc đã biên soạn ra bộ giáo trình tiếng Hàn hay nhất này. Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp gồm có 6 cuốn theo các cấp độ : Sơ Cấp 1 (quyển 1). Sau đó lần lượt là Sơ Cấp 2 (quyển 2), Trung Cấp 1 (quyển 3), Trung Cấp 2 (quyển 4). Cuối cùng là Cao cấp 1 (quyển 5) và Cao cấp 2 (quyển 6). Bố cục mỗi quyển gồm có 15 bài học về các chủ đề tiếng Hàn thường gặp trong cuộc sống. Cấu trúc một bài học gồm có từ vựng, ngữ pháp và sau đó là 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết. Cuối mỗi bài là tổng hợp từ mới và giới thiệu về văn hoá Hàn Quốc.
  • Link download
Mới hơn Cũ hơn